לשאלות והתייעצות

סקס - איך מדברים על זה בטיפול

ארוטיקה ומיניות הם תחומים דחוסים מבחינת ביטויי הגוף, הרגש, המחשבה וההתיחסות לאחר. 

אנחנו נוטים לתפוס סקס כתהליך טבעי ומצפים משום כך שהתשוקה שלנו תוביל לסקס נפלא ומרגש.

 

ציפיות:

הציפיה לסקס נפלא יכולה להיות טובה כשלעצמה ולפתוח לנו אפשרויות להנאה גדולה ממין בעצמינו או עם בני זוגנו; אולם הציפיה יכולה גם למלכד. עפ"י מחקרים בעיות בתשוקה ובמיניות הן כה נפוצות עד כי ניתן לראות את הקשיים כנורמה. כאשר אנו תופסים מיניות מצוינת כנורמה אנו עלולים לחוות אי נוחות גדולה ובושה כאשר אנו נחשפים לקשיים כאלה או אחרים במיניותינו. הבושה מעכבת אותנו לפנות לקבלת עזרה.

אם נרפה רגע מהתפיסה האומרת שמין הוא תפקוד טבעי ולכן צפוי שיקרה מעצמו – נוכל להתבונן במורכבות הסיטואציה המינית.

 

תפיסות מיניות: 

מין מעלה שאלות רבות של כל אחד עם עצמו ועם גופו ושאלות השייכות לשניים.

 

שאלות לדוגמא של כל אחד עם עצמו:

 • מה אני אוהב/ת בגוף שלי ומה לא? 

 • מה מותר לי בגוף? מה אסור?

 • איך אני מרגיש/ה עם ריחות הגוף שלי? עם רטיבות? 

 • איך זה בשבילי לאבד שליטה? איך זה להרשות לעצמי לאבד שליטה בנוכחות אחר/ת? האם אני חושש/ת להיתפס כמגוחך/כת?

 • איך זה לבטא תשוקה כלפי אחר/ת ולהסתכן בדחיה? האם ארגיש מושפל/ת, האם ארגיש חסר/ת ערך?

והרבה שאלות נוספות...

 

ובשניים:

 • איך ארגיש עם חשיפת הגוף לאחר/ת? איך ארגיש עם הגוף שלה או שלו שנחשף אלי?

 • מה נאהב? מה ידחה? מה יסקרן?

 • איך יהיה הריח שלו/שלה בשבילי? איך הריח שלי עבורה/עבורו?

 • איך המגע שלי בשבילו/ה? איך המגע שלה/ו עבורי?

 • איך המבט שלה עבורי? איך המבט שלו בשבילי?

 • איזה רכות יש בנשיקה? ואיזה קושי?

 • איזו הזמנה תהיה? ואיזו תביעה? 

 • האם יווצר שחרור מספיק שיאפשר לתבוע? לחמוד? לקחת?

 • האם נוכל לחרוג מהמוכר ולהסתכן בחשיפה של חשק אמיתי למשהו אחר?

 

המון שאלות וסוגיות מתעוררות עם המפגש המיני ולכן רק טבעי לחוש מבוכה, התרגשות, חשש, סימני שאלה. לפעמים כהגנה נתעלם מכל אלה ונאיר בזרקור רק את הביטחון – אלא שסיכוי גדול שאז נאבד חלק מההתרגשות ומההתלהבות שיכולה לזמן אי-הוודאות.

 

שיחה:

השיחה על מיניות בטיפול יכולה לתרום המון: היא יכולה לתרום לתחושה נוחה יותר עם הגוף, לשיפור ההנאה בין אם ביחד או לבד, היא יכולה לתרום לשיפור היחסים והזוגיות – אם מדובר במין בתוך זוגיות.

יחד עם זאת אנשים רבים מתקשים לשוחח בטיפול על המיניות שלהם. יכולות להיות לכך סיבות רבות: לעיתים הבושה מונעת מלשאול, לעיתים האדם מניח שהמטפל לא ידע להתמודד עם חשיפה של שאלות מיניות ו/או לא ידע לתת מענה.

 

לעיתים קורה שהמטפל/ת באמת אינו מרגיש נוח לשוחח על שאלות מיניות. כאשר המטפל אינו מרגיש נוח יהיה קשה להתיחס למיניות. צנזור האפשרות לשוחח על מיניות מגביל מראש את תחום השפעת הטיפול.

 

איך בכ"ז לדבר? קחו אוויר ותתחילו. אפשר להתחיל בשאלה פחות מרכזית ופחות חושפת. כמו במין אפשר להתחיל במגעים קטנים, מגששים. תראו איך אתם מרגישים עם התגובה. שתפו את המטפל/ת במידת הצורך בתחושתכם לגבי תגובתו. המשוב יכול לעזור. אם תרגישו נוח המילים כבר תבאנה מעצמן.

 

אני מאוד ממליצה לבחור מטפל שמרגיש נוח בשיחה על מיניות ויודע גם לתת מענה.

 

בהצלחה!!!

 

סקס