לשאלות והתייעצות

בואו נדבר - מהו משך הטיפול

מה משך הטיפול היא שאלה רלוונטית ונפוצה מאוד.

מנסיוני משך הטיפול תלוי במרבית המקרים בסיבת הפניה לטיפול ובמטרות הטיפול.

 

כאשר פונים בגלל מצוקה עכשוית מקומית:

חלק מהאנשים פונים עקב מצוקה עכשווית, מקומית, הגורמת להם סבל ומטרתם פתרון הבעיה הספיציפית או לפחות הקלה משמעותית.

בפניות כאלו לרב הטיפול יהיה קצר וממוקד.

 

כאשר פונים בגלל מצוקה עכשווית בבעיות מורכבות:

לעיתים הפניה היא בעקבות בעיה מורכבת הנוגעת למערכות חיים רבות ומשמעותיות של האדם. במצבים אלו חשוב לעזור לאדם לסדר ולמפות את הבעיה. על סמך המיפוי כדאי להגדיר סדר עדיפויות לטיפול ולבחור יחד עם האדם באילו דברים הוא מעונין לטפל. לעיתים כדי לסייע בתחום אחד חשוב להתיחס לתחומים נוספים.

הטיפול במיספר תחומי חיים בד"כ מאריך את הטיפול.

 

כאשר פונים מתוך סקרנות:

לעיתים אנשים פונים עם סקרנות להכרת עולמם הפנימי ודרכי התקשרותם לאנשים סביבם – במצבים אלו לעיתים הבעיה המקורית שאיתה פנו נפתרת ועדיין האדם מעונין להמשיך ולגלות את עצמו בטיפול.

 

סקס